Τιμολόγηση παρακολούθησης θορύβου

Ξεκινήστε την προστασία των ιδιοκτησιών σας
και κέρδη αυτή τη στιγμή.

Rent monthly

€39 / month

billed every month
Ideal for trying out RentEye to ensure it meets your needs. Flexible monthly payment. Cancel and return anytime.

BEST VALUE

Lifetime ownership

€199

one-time payment
Perfect if you prefer a non-subscription model. 12-month warranty with lifetime access to cloud services.
30 Day Money-Back Guarantee
Rent annually

€12 / month

billed as €144 / year
Ensure peace of mind in your usage. Benefit from a warranty that extends as long as you renew your rental.

Need more sensors?

Contact us for a tailored property manager plan
Διαχειριστής ακινήτων
Επιπλέον οφέλη:
Προσαρμοσμένο σχέδιο

Τιμολογείται ξεχωριστά

Διαχειριστής ακινήτων
Επιπλέον οφέλη:
Προσαρμοσμένο σχέδιο

Τιμολογείται ξεχωριστά

Επιπλέον οφέλη: