Obdarzony zaufaniem przez użytkowników

Przeczytaj historie gospodarzy i zarządców nieruchomości, aby dowiedzieć się, dlaczego nam zaufali

Gospodarz indywidualny - 1 apartament
Ciche sanktuarium: Jak RentEye zachowuje spokój w rekolekcjach w Puszczy Białowieskiej
Zarządca nieruchomości - ponad 10 apartamentów
Utrzymywanie pokoju i budowanie mostów: Wpływ RentEye na stosunki sąsiedzkie